جراحی بینی | عمل بینی | جراحی زیبایی

با توجه به نوع جراحی ومدت زمان بی هوشی هزینه ها متفاوت می باشند: جهت کشیدن پوست صورت هزینه ای حدود 5,000,000  تومان حق العمل جراحی است . کشیدن پیشانی با دستگاه آندوسکپ 3,000,000 تومان حق العمل پزشک و 2,000,000تومان هزینه بیمارستان است. جراحی زیبایی گوش هر طرف 1,250,000تومان می باشد که جمعا 2500000 تومان هزینه اتوپلاستی می باشد . هزینه برجسته کردن لب توسط ژل هر آمپول 550000تومان است. گونه گذاری با پروتز پورکس آمریکا 2500000حق العمل پزشک  می باشد. تزریق چربی در تمام صورت 1,600,000تومان واگر فقط خط خنده نیاز باشد 500,000 تومان است و تزریق چربی در گونه 1,200,000می باشد. جراحی جای سالک ویا زخم بزرگ روی صورت هر جلسه 500,000 تومان است همچنین پروتز چانه نیز هزینه ی حق العمل پزشک حدودا 2,000,000 تومان می باشد.
با تشکر دکتر جعفری پور
www.drjafaripour.com
.

پرسش و پاسخ