جراحی بینی | عمل بینی | جراحی زیبایی

جراحی بالا کشیدن ابروها بوسیله ی آندوسکوپ هزینه ی حق العمل پزشک حدود 3,000,000تومان می باشد که در بیمارستان انجام می شود.

.

پرسش و پاسخ