جراحی بینی | عمل بینی | جراحی زیبایی

با توجه به نوع جراحی ومدت زمان آن هزینه های جراحی متفاوت است. برای جراحی پلک هزینه 2 پلک بیمار 2000000 تومان می باشد.
با تشکر دکتر جعفری پور www.drjafaripour.com

.

پرسش و پاسخ