جراحی بینی | عمل بینی | جراحی زیبایی

با توجه به نوع جراحی ومدت زمان آن هزینه های جراحی متفاوت است. برای جراحی پلک هزینه هر پلک 750,000 (هفتصدوپنجاه هزار تومان) وجمع 2 پلک بیمار 1,500,000(یک میلیون و پانصد هزار تومان) می باشد.
با تشکر دکتر جعفری پور www.drjafaripour.com
.

پرسش و پاسخ